مجموعه فروشگاههای مهتاکو تعدادی همکار جهت کار در صندوق فروشگاه،بازاریاب،پیک استخدام می نماید.
صندوق دارآقا ۱نفر: حقوق منعطف،(ثابت و پورسانت فروش ،،یا ثابت وزارت کاری )
__________________________________________
اموراداری( یک نفر آقا جهت پیگیری مطالبات شرکت و امور قراردادها با سابقه حداقل ۲سال)
___________________________________________
پیک با موتور و ماشین:حقوق منعطف(حقوق ثابت وزارت کار،ویا سرویسی که حداقا سرویس ۲۰ مسیر میباشد،سرویس ها فقط در یک منطقه میباشد.)
____________________________________________
بازار یاب:( حقوق ثابت و پورسانت)
____________________________________________
***افراد بیمه می‌شوند و قراداد استخدامی می باشد.
****پرداخت حقوق منعطف با درخواست همکاران میباشد،(۱.وزارت کار،۲.ثابت و پورسانت،۳. دوستان پیک سرویسی به علاوه ۲مورد قبل هم شامل میشود.)
پیام در واتس اپ با شماره آگهی.شماره تماس