به تعدادی نیرو فعال و جوان جهت کار در بهترین رستوران تهران نیازمندیم جای خواب سه وعد غذا بیمه پاداش حقوق از 4نیم تا 5ملیون اشپز تخته کار سالاد زن ظرفشور قلیان زن پیک متوری سالن کار نظافت به این نیرو ها فوری نیاز داریم جهت اسدختدام تماس و یا مشخصات خود را در واتساپ ارسال کنید خانم اقا از 18سال تا 40سالشماره تماس