لطفا تماس نگیرین
با دقت خوانده و اطلاعات را از واتساپ ارسال کنید
نام+سن+رزومه دقیق کاری+محل سکونت+متاهل یا مجرد
از تعدادی خانم و اقا بدون حاشیه جهت خط تولید وبسته بندی لواشک
در محیطی سالم و‌بهداشتی دعوت ب همکاری میگردد.
ساعت کاری از ۸/۳۰ الی ۱۷/۳۰
جمعه ها تعطیل
محل سکونت نزدیک باشد
مشیریه.انتهای خ هنرستانشماره تماس