شرایط کار:
ساعت کاری ۷ صبح الی ۳ بعد ازظهر یا ۴ بعد از ظهر تا ۱۲ شب
میزان ساعت کاری : ۸ ساعت در روز که میتونید بین شیفت صبح و عصر انتخاب کنید
میزان حقوق پایه ثابت بر اساس ۸ ساعت کاری ۲ میلیون تومان می باشد و دوستانی که قادر کار با دو حساب باشند حقوق ۳.۵ میلیون حقوق در نظر گرفته شده است
امکان دور کاری وجود دارد
۱ یا ۲ جلسه آموزشی یرای یاد گرفتن کار
برای استارت کار قرار داد ۶ ماهه بسته میشه باهاتون
چند روز اول کار آموزشی میباشد.شماره تماس