یک نفر خانم جهت رسیدگی به امور دفتری و دستیار مدیر
همکاری مستقیم با مدیر گروه هنری بازیگر
محل کار سالن همایش و نمایش امام علی
لطفاً مشخصات و عکس از طریق واتساپ ارسال نماییدSource link