مجموعه تولیدی شال و روسری جهت تولید محتوا تصویری عکس و کلیپ نیرو خانم میپذیرد
شرایط
مجرد
سن بین ۱۸ تا ۳۰
ظاهری آراسته و موجه
ساعت کاری منعطف
حقوق بسته به حجم کاری متغیر است.
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.شماره تماس