در شرکت تبلیغاتی به همکار خانم
با روابط عمومی بالا
فن بیان قوی
داری سابقه کار
اشنا به ورد و اکسل و امور اداری
اشنا به تولید محتوای شبکه های اجتماعی
مسئولیت پذیر و منظم

ساعت کاری شنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۷:۳۰



شماره تماس