• کمک آشپزی فست فود ( دستیار فرکار ، مسلط به تخته کاری ، ساندویچ پیچی و آماده سازی سفارشات )
• دارای حداقل ۱ سال سابقه کار
• فعال ، آراسته و قابل اعتماد
• ساعت کاری از ۹ صبح تا ۲۰ شب
• یک روز تعطیلی در طی هفته ( در صورت حضور حقوق جداگانه محاسبه میشود )
• حقوق ۵ تا ۶ میلیون بسته به مهارت و فعالیت که به طور ماهانه پرداخت میگردد
• یک وعده ناهار
• جای خواب نداریم سوال نفرمایید
• تنها تماس پاسخگو هستم ( ۱۱ صبح تا ۲۳ شب ) •شماره تماس