وردست ساده خانم جهت انجام امور اصلاح و کمک به آرایشگر
به صورت پاره وقت (روزهای دوشنبه‌ تا پنجشنبه )
ساعت کاری از ۱۱ تا ۶
محدوده نارمک
سن بین ۲۰‌تا ۳۵سال حقوق ماهانه ۱ میلیون تومانشماره تماس