با عرض سلام و آرزوی سلامتی
به تعدادی نیروی فعال جهت وسط کاری و اتو کاری و بسته بندی در مجموعه ی تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم
آقا و خانم
محیط آرام و مرتب

شماره تماس

صنعتی و فنی و مهندسی, صنعتی و فنی و مهندسی در شهرک کیانشهر