سلام
به یک یا دو نفر وکیل محترم دادگستری (کانون یا مرکز ) که ترجیحاً در دوره کارآموزی به سر میبرند و به خواست خدا و همت عالی خود وکیل شده اند فرصتی رخ داده که با افتخار بتوانیم در یک مسیرهمراه شویم.
ما در یک مجموعه ثبت شده و معتبر حقوقی با سابقه ١٢ ساله و ثبت حدود بیش از دو هزار پرونده با بازدهی بالا که همگی مطالب وادعاهای بیان شده مکتوب و قابل اثبات میباشد که بدون هیچ بهانه ای در اختیارتان قرار میدهیم و از شما تقاضا میکنیم که زحمت تنظیم قرارداد و ثبت شرکتی در قالب هلدینگ یا سهامی خاص(بسته به مقدار آورده نقدی شما) به عنوان موسس کشیده و مارا نیز در لیست اعضای آن گنجانده تا با سرمایه شمادر تمام پرونده های این مجموعه از صفر تا ١٠٠ با یکدیگر شریک شده و در مسیر موفقیت گام بردارید. به استحضار میرساند تیم ٥ نفره که عبارتند از دو وکیل دادگستری ،اینجانب کفیل دفتر خدمات قضایی با دسترسی و بهره مندی کد مدیران (تمام استعلامات در دسترس) و دانشجوی دکترای بهشتی ،نویسنده کتب حقوقی آموزشی و مدرس.
فرصت برای کاشتن درختی تنومند و ساختن آینده ای که از امروز روشنی آن نمایان است ، لطفاً تماس بگیریدشماره تماس