کافه شمرون شهرک اکباتان به در سکشن های
ویتر آقا و خانوم شیفت عصر
خدماتی تمام وقت
استخدام میکند
حقوق توافقی
بیمه
اف هفتگی
مرخصی ماهانه
صبحانه نهار شام
شهرک اکباتان فاز ۲ مجتمع مگامال طبقه همکف واحد ۱۰۴ کافه شمرون

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در اکباتان