به تعدادى ویتر خانم جوان شیفت صبح و شیفت عصر با روابط عمومى خوب نیازمندیم
صبح کار ساعت ١١ الى ١٨
دو روز در ماه اف
حقوق ماهیانه ٤/٥ میلیون + روزانه پورسانت فروش
شیفت عصر ساعت ١٧:٣٠ الى ٢٤
دو رور اف
حقوق ماهیانه ٥ میلیون +روزانه پورسانت فروش

جهت مصاحبه حضورى تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام دهیدشماره تماس