کافه و رستوران کریپتو برای تکمیل کادر خود نیاز به همراهانی متعهد در سکشن های زیر دارد:
۱.آشپز فرنگی(۱۲الی۲۲)توافقی
۲.سالنکار(۸الی۱۶)۳میلیون قابل مذاکره
۳.سالنکار(۱۵الی۲۲:۳۰)۳میلیون قابل مذاکره
*تعهد و نظم کاری بر تجربه کاری الویت دارد
*بعد از ۳ ماه قرارداد قابل تمدید و حقوق قابل مذاکره میباشد.
*جای خواب نداریم
لطفا در صورت تمایل رزومه خود را در واتساپ ارسال فرمایید و یا بین ساعت ۱۳الی۱۹ تماس بگیرید.
*********** سلاماتشماره تماس