سلام به تعدادی موتورسوار.و وانت بار. جهت کار در پیک نیازمندیم…محدوده رسالت…حمل شیرالات به تمام نقاط تهران.درامد عالی کمیسیون۱۵درصد بدون قدیمی وجدید.مدارک(کارت سبز+کارت ملی یا شناسنامه +۱۵میلیون سفته)لطفا جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.یا حقشماره تماس