سالن با تابلو فعال بهترین لوکیشن بر خیابان شریعتی ( بالاتر از دوراهی قلهک ) ( مترو قلهک تا سالن ۵ دقیقه )
مانیکوریست و پدیکوریست حرفه ای و جوان مشتری دارد سالن
رنگ و مش کار با مشتری درصد بالا
کراتین کار و پروتین کار با مشتری با درصد بالا
فیبرز کار با مشتری درصد بالا
فضا بسیار صمیمی سالن دارای تراسشماره تماس