توضیحات
پرداخت وام فوری و یکساعته

مستقیم با سرمایه گذار(بدون واسطه)

دریافت سرمایه بروی اتومبیل،طلا،سیمکارت

⭕⭕⭕⭕شرایط وام اتومبیل:

❇پرداخت فوری سرمایه بروی اتومبیل تا ۷۰٪ ارزش واقعی
بدون انتقال،بدون ضامن
پرداخت فقط در یکساعت
اقساط و مضاربه (به دلخواه شما)
تمامی مراحل کار در دفتر اسناد رسمی با عقد قرار داد رسمی
دارای جواز کسب و موسسه حقوقی

⭕⭕⭕⭕شرایط وام طلا:

❇پرداخت فوری سرمایه بروی طلا تا ۹۵٪ ارزش واقعی
با عقد قرار داد از ۱ ماه تا ۲۴ ماه
با کارشناسی رایگان
نگهداری در صندوق امانات بانک

⭕⭕⭕⭕شرایط وام سیمکارت:

❇پرداخت فوری سرمایه بروی سیمکارت تا ۹۰٪ ارزش واقعی
قیمت گذاری بروز و قیمت واقعی سیمکارت شما
با عقد قرار داد از ۱ ماه تا ۲۴ ماه
کد ۱،۲،۳
____________________________شماره تماس