استخدام پرستار
استخدام بهیار
استخدام امور منزل
سونداژ
بانداژ
زخم بستر
اعزام پرستار جهت ای سی یو
اعزام نرس به منزل
نگهداری بیمار شما در منزل ما
کلیه خدمات پرستاری
تیک شهر پرستار مواظب پرستار می‌باشد
در این شرکت به امنیت شغلی و امنیت اخلاقی خواهید رسید
میدان انقلاب نرسیده به جمالزاده جنب بانک مسکن ساختمان صفوی ورودی یک ط سوم واحد 11شماره تماس