نیاز به پرستار خانم ترجیحا سن از 40 تا 50 سال. آشنا به تزریق انسولین و دادن داروها به وقت.
جای خواب و غذا. برای مادرم می خام، تمام کاراشو خودش انجام می ده فقط جهت پخت پز و مواظبت. ساعت کاری از شنبه ساعت 8 صبح تا چهارشنبه عصر ساعت 6 غروب.شماره تماس