نیازمند پرستار کودک ۳ساله در منزل.بدون کارهای منزل.
خانوم با سن زیر ۴۰سال با حوصله و پرانرژی.
مادر و پدر کودک در منزل نیستن و کودک و پرستار از تایم ۸صب تا ۶غروب تنها هستن.
لطفا شرایطتون رو و مشخصات رو از واتساب ارسال کنید.تماس پاسخ گو نیستم فقط پیام ممنون.شماره تماس