به یک نفر جهت نظافت منزل و اشپزی رسیدگی به کودک ۶ساله دختر شنبه تا پنج شنبه خانمی مرتب تمیز و مهربون باحوصله نیازمندم
ساعت کاریش ۱۰صبح الی ۶عصر
سن 25الی 40سال
چت دیوار جوابگو نیستم تماس جوابگو نیستم فقط واتساپ
حقوق ماهی ۶تومن
مشخصاتتون فقط واتساپ ارسال کنید دراسرع وقت باشما تماس میگیرم محدوده نارمک خیابان شهید آیتشماره تماس