به یک پزشک عمومی با پروانه تهران ترجیحا خانم جهت همکاری در کلینیک زیبایی نیازمندیم .

اولویت با کسانی که دوره های تزریق ژل و فیلر، نخ و تزریق چربی را گذرانده باشند.

لطفا تماس بگیرید یا واتساپ پیام بزارید با تشکرشماره تماس