به یک نفر پولیشکار ماهر و
یک نفر نقاش نیمه ماهر
با حداقل ۲ سال سابقه کار
و جای خواب
نیازمندیم.
پرداخت حقوق ماهانه
برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:
۵۵۷۵۷۵۹_۰۹۳۵
تماس حاصل فرمایید.شماره تماس