پیک فست فود تمام وقت پیروزی

تماس پاسخگو نیستیم حضوری مراجعه فرماید
فقط مراجعه حضوری

از ساعت 4عصر تا 2 شب

تسویه روزانه. + در امد ماهیانه

در امد روزانه 300 الی 400 تومان ب بالا تسویه هرشب
برای غیر حرفه ای اگر منطقه را بلد باشید در امد شما بیشتر خواهد بود

حقوق ثابت. 3500میلیون

2/5 روز مرخصی در ماه با حقوق

جمع دریافتی در ماه بالای 12 میلیون میباشد

جمع دریافتی بالا. 12 میلیون تومان است

در صورت پاسخگو نبودن لطفا حضوری مراجعه فرماید

ادرس
پیروزی نبش خیابان فارابی پ808. فست فود کاپیتان

اشماره تماس