استخدام پیک موتوری
_________________________________________
مزایا ؛ بیمه ، آف هفتگی ، مرخصی ماهانه ، تسویه هفتگی کرایه ، حقوق ثابت ، عیدی ، پاداش

_________________________________________
ساعت کار ۱۱ الی ۲۴
ناهار و شام
۱.۵ ساعت استراحت
حقوق ثابت : ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون + هزینه ارسال
درآمد ماهانه بالای ۱۰ میلیون تومان
_________________________________________
ساعت کار ۱۱ الی ۱۹
ناهار
حقوق ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ میلیون
_________________________________________
مصاحبه حضوری ساعت ۱۱ الی ۲۰
______________________________________
آدرس شعبه ۳ : میدان فاطمی خیابان گمنام خیابان کاج نبش کوچه هفتم پلاک ۵۹شماره تماس