مجموعه رستوران های زنجیره ای جهت تکمیل پرسنل پیک موتوری خود به یکنفر با شرایط زیر نیازمند است.
ساعت کاری ۱۲ ظهر الی ۱ شب
نهار شام
بدون جای خواب
بیمه تامین اجتماعی
روزی یکساعتو و نیم استراحت روزانه
به صورت تیریپی.با حقوق ۵ ملیون ثابت به همراه حق سرویس.
بدون مرخصی ماهانه.
منطقه صادقیه اباذر
پیامک به هیچ عنوان جواب داده نمیشود.شماره تماس