به تعدادی پیک موتوری جهت رستوران در محدوده دریاچه ، ترجیحا آشنا به منطقه ۲۲ نیازمندیم .
در صورت عدم پاسخگویی ، پیامک بزنید و یا از طریق واتساپ اقدام کنید.
ساعت کار ۱۲ ظهر الی ۲۳
شرایط پرداخت : منعطف و توافقی.شماره تماس