رستوران زنجیره ای معتبر برای تکمیل کادر خود به پیک تمام وقت و پیک شیفت شب با شرایط ذیل نیازمند است:

*تمام وقت*
_آشنا به منطقه نیاوران
_ساعت کاری ۱۱/۳۰صبح الی ۱۲شب
_استراحت روزانه +مرخصی ماهانه
_غذا+جای خواب
*حقوق بستگی به کارکرد پیک بالای ۱۰تومن*

*نیمه وقت*
_آشنا به منطقه نیاوران
_ساعت کاری ۶الی ۱۲شب
_غذا
*حقوق بستگی به کارکرد بالای ۵تومن*
(مجموعه موتور نداره)شماره تماس