کارگاه خیاطی برای قسمت خیاطی به تعدادی چرخکار حرفه ای، اتوکار و وسط کار ، در محیط کاملا دوستانه نیاز دارد.
چرخکار ۳ نفر
اتوکار ۱ نفوسط کار ۱ نفر
ساعت کاری ۹ تا ۶
پنجشنبه ها تا ساعت ۳
برای کسب اطلاعات بیشتر پیانک یا تماس بگیرید
باتشکر از برنامه خوب دیوارشماره تماس