✅چرخکار ماهر مجلسی دوز
✅منظم و وارد به کار
✅فقط آقا
✅با بیمه درصد
✅لطفا اگر شومیز و مانتو کار کردین تماس نگیرین
✅ساعت کاری ۹صبح تا ۹ شب پنجشنبه ها نیمه وقت
✅غیرمعتادشماره تماس