جهت تولید انواع پوشاک با کیفیت مزونی به تعدادی
چرخکار سریع و مسلط( خانم)
به صورت حضوری ، در محیطی سالم و فقط با حضور بانوان نیازمندیم
مزون معتبر و کار به صورت پیوسته و همیشگی هست.
.
جهت استخدام لطفا (فقط) تماس بگیرید
جهت درخواست دورکاری، لطفا عکس یا فیلم از نمونه کارهای اجرا شده را به شماره آگهی واتساپ نمایید.

شماره تماس

صنعتی و فنی و مهندسی, صنعتی و فنی و مهندسی در توحید