باسلام
((به تعدادی نیروی ساده ایرانی واتباع به صورت فوری نیازمندیم ))
*ساعت کار از ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر ۵ به بعد اضافه کاری
*پایه حقوق طبق وزارت کار
*دریافتی ماهانه با اضافه کار تا ۷/۵۰۰/۰۰۰ به بالا
*افزایش حقوق ماهانه در صورت ادامه دادن همکاری
*اضافه کار به صورت اختیاری
((مرخصی ماهانه ۳ روز))
جای خواب .بیمه .وعده غذایی. عیدی پاداش و سنوات را هم شامل میباشد
پذیرش تا ۳۵ سال فقط آقا
جهت اطلاعت بیشتر واتساپ پیام دهیدشماره تماس