چند نفر نیرو جوان وپرانرژی برای کار رستوران
آشپز ماهر +کمک آشپز+ تخته کار+ کباب زن+ سالن کار+ گارسون +گریل کار

حقوق کارگر ساده ۵۵۰۰الی ۶تومن

سابقه دار طبق حرفه ای که داره تا ۱۵تومن

شرایط عالی .با بیمه تامین اجتماعی +سه
وعده غذایی +وجای خواب تمیز + با انعام وسنوات

و چند نفر جهت نظافت منازل نیارمندیم تهران و شهرستان نظافت منازل مجتمع مسکونی ادارات و… تسویه روزانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ ماهانه تا سقف ۱۰ تومن با جای خواب تمیز اتباع هم پذیرش داریم

خانم زارعی لطفا فقط فقط تماس بگیریدشماره تماس