نیرو ساده یا کارآموز برای کار در تعمیرگاه موتور و گیربکس اتوماتیک
ساعت کاری ۹ الی ۲۰
میزان حقوق بستگی به مهارت
کارآموز حقوق ناچیز
حوزه ی کاری
گیربکس اتوماتیک تمام خودرو ها
موتور گیربکس دنده ای خودرو های ایرانی

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تهران، خ آزادی ،خ استاد معین، خیابان هاشمی، نرسیده به یادگار، روب رو ی بانک ملی،

تعمیرگاه تخصصی گیربکس یار

جای خواب نداریمشماره تماس