یک شرکت بزرگ و معتبر در نظر دارد نسبت به استخدام یک نفر کارشناس حسابداری با حداقل سابقه کار 5 سال و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری اقدام نماید،متقاضیان و واجدین شرایط رزومه خود را به شماره موبایل *********** واتساپ نمایند.شماره تماس