نمایندگی امداد خودرو به ۲ نفر خانم با فن بیان قوی با حقوق ثابت و پورسانت دریافتی بالای ۵ تومان نیازمند است
آموزش ۳ الی ۵ روز
همکاری با مبتدی و دانشجو
بیمه درمانی بعد از ۳ ماهشماره تماس