یک نفر نیروی خانم کارشناس فروش مسلط به بازاریابی و فروش ترجیحا بازاریابی و فروش ساندویچ پانل و کانکس و پیش ساخته
آشنایی در خصوص بروز رسانی سایت و بارگذاری مطالب و اطلاعات در سایت
محل فعالیت و کار صرفا در محل شرکت می باشد و هیچگونه نیازی به کار در بیرون از شرکت و کار ویزیتوری نمیباشد.

حقوق توافقی
محیط کار بسیار سالمشماره تماس