فوری فوری
((‌ بازرگانی سفیر بزرگترین وارد کنند قطعات تلفن همراه ))
جهت تکمیل پرسنل فروش و بازاریابی دعوت به همکاری می نمایید :
ساعت کاری شنبه تا چهاشنبه از ساعت 10:00 تا 19:00
ساعت کاری پنجشنبه از ساعت : 10:00 تا 17:00
لطفا رزومه خود را به شماره *********** ارسال نماییدشماره تماس