استخدام کارشناس منابع انسانی با حقوق و مزیای عالی +بیمه+سنوات و…
شرایط:
روابط عمومی بالا
دانش و تجربه بالا در زمینه منابع انسانی و کارگزینی
خوش برخورد
آشنا کامل به قانون کار

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در میدان ولیعصر