باسلام.
لطفا متن آگهی را بادقت مطالعه نمایید.
به هیچ عنوان تماس نگیرید.
مجموعه دهکده پروتئین تعدادی نیروی دفتری و کارمند اداری خانم به شرح زیر استخدام می نماید.
شرایط کاری:
محل کار: پاسداران یا تجریش.
خانم بامدرک حداقل لیسانس یکی از رشته های مهندسی یا علوم پایه صرفا دارای مدرک مهندسی.
سن: ۲۲تا ۳۲.
۹ساعت کاری از ۹صبح تا 6عصر
۶ روز کاری در هفته و یک روز تعطیل.حقوق از ۷ تا ۱۲ میلیون تومان مبلغ دقیق حقوق بعد از مصاحبه و بسته به توانایی متقاضی مشخص می گردد
شرح کار: امور اداری ودفتری و کامپیوتری مجموعه دهکده پروتئینشماره تماس