یک نفر خانم با سابقه حداقل دو سال
جهت انجام امور اداری دفتر مسلط به ورد و اکسل
منظم و دقیق . ترجیحا متاهل
محیط خانم . دسترسی به مترو
ساعت کاری
روزهای عادی ۹:۳۰ الی ۱۷
روزهای پنج شنبه ۹:۳۰ الی ۱۴
مشخصات خودتون و شماره تماس بذارید با شما تماس گرفته میشهشماره تماس