استخدام کارمند خانوم و آقا (۱۸ تا ۴۵ سال)با روابط عمومی بالا در یک شرکت معتبر اداری با حقوق و مزایا و بیمه
اولویت با اولین مراجعه کنندگان است
محدوده کار :استادمعین
طاعات و عباداتتان مقبول حق
عیدتان مبارکشماره تماس