باسلام .
به یک کارمند جوان فعال نیاز مندیم .
جهت کار در فروشگاه موتور.
با پایه حقوق ۴ملیون و انعام از مشتری .
ساعت کار : از ۸صبح تا ۹شب یک ساعت ناهار .
جای خواب نداریم، سوال نکنیدشماره تماس