اداره تخصصی استان تهران شرق برای تکمیل کادر پرسنل داخلی خود از متقاضیان حائز امتیاز پس از مصاحبه و گزینش اقدام به استخدام می‌نماید.
فایل استخدامی شامل توضیحات و شرایط مالی از طریق واتس اپ قابل دریافت میباشد. متقاضیان کافیست واژه (نام و نام خانوادگی) را به واتس اپ بنده ارسال نمایند
شاد ؛ موفق و پیروز باشیدشماره تماس