یک نفر آقا و یا خانم
در یک دفتر تولیدی کارتهای عروسی
جهت تولید کارهای هنری پلی استر
کار با پودر سنگ
ساخت پاکت و منتاژکاری و امور بیرونی دفتر
ساعت کار ۹ صبح ۶ عصر
کار در منزل نداریم
تماس و پیام از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ شبشماره تماس