فروشگاه های زنجیره ای هفت جهت تکمیل کادر خود در محدوده یاخچی آباد، نازی آباد و خانی آباد از متقاضیان به کار دعوت به عمل می آورد:
شرایط احراز:
– جنسیت فقط آقـا
– سن 20 تا 35 سال
– حداقل مدرک دیپلم
– کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
– پویا، پرتوان و پرانگیزه
– ساعت کاری منعطف
– دو شیفت چرخشی در طی هفته، شیفت اول 8 الی 17:30، شیفت دوم 13 الی 22:30
– یک روز در هفته تعطیل، یک روز در هفته فول تایم ( 8 الی 22:30)

مزایا:
– حقوق ثابت مناسب
– بیمه تامین اجتماعی
– بیمه تکمیلی
– بیمه عمر
– پرداخت اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری
– امنیت و ارتقاء شغلی
– آموزش حین خدمتشماره تماس