فروشگاه های زنجیره ای هفت در محدوده سهروردی، زرتشت، قائم مقام و شریعتی از متقاضیان به کار دعوت به عمل می آورد :

شرایط احراز:
– جنسیت آقا و خانم
– سن 20 تا 35 سال
– حداقل مدرک دیپلم
– کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
– پویا، پرتوان و پرانگیزه
– ساعت کاری منعطف و انتخابی
– دو شیفت چرخشی در طی هفته، شیفت اول 8 الی 17:30، شیفت دوم 13 الی 22:30
– یک روز در هفته تعطیل، یک روز در هفته فول تایم (8 الی 22:30)

مزایا:
– حقوق ثابت مناسب
– بیمه تامین اجتماعی
– بیمه تکمیلی
– بیمه عمر
– پرداخت اضافه کاری، جمعه کاری و نوبت کاری
– امکان ارتقا شغلی تا سرپرستی
– آموزش حین خدمت
– پرداخت به موقع حقوق و مزایاشماره تماس