دعوت به همکاری
آژانس دیجیتال مارکتینگ نقشگر :

✔️ مشاوران تبلیغات و ارتباط با مشتریان

در حوضه :

✔️ سوشال مارکتینگ و ساخت ویدیو
✔️خانم و آقا
✔️سنین بالای ۲۰
✔️آموزش صفرتاصد
✔️ حقوق ثابت + پاداش قرارداد

جهت ارتباط تماس یا مشخصات و رزومه خود را به شماره درج شده ارسال بفرمایید.شماره تماس