فروشگاه تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادرفروش همکارخانم واقا باشرایط درج شده استخدام مینماید
حقوق ثابت وپورسانت
ساعت کار۱۰الی۱۸
پنجشنبه ۱۰الی ۱۵
سابقه کارفروش تلفنی
یا تحصیلات مرتبط دنبال درامد بالا
توان همکاری باکارگروهی تیم فروش درصورت دارابودن شرایط ارسال رزومه به واتس اپ وبعدبررسی باشما تماس گرفته میشود لطفا حتما درج شود مربوط به کارمند فروش وبازاریابی
محل کارنواب جنوب به شمال نزدیک ایستگاه بی ارتی کمیل ومترو کمیلشماره تماس