با شروع سال جدید گروه گلدیس22 اقدام ب افتتاح شعبه دپارتمانی خود نموده است؛
استخدام فقط آقا در محیطی بی حاشیه

آموزش متد خرید فروش ملک ، آموزش متد فروش و بیزنس ..
با حضور اساتید بزرگ ملک و مستغلات

درآمد میلیونی ب شرط اینکه جیب بزرگ باشیدشماره تماس